decor image
decor image

 

Algemene planning

De planning verloopt in werkweken. Dit document is slechts ter illustratie van hoe een planning doorgaans verloopt en zal van project tot project verschillen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

case image

akkoord offerte
Alvorens de productie wordt gestart moet de offerte ondertekend zijn en de overeengekomen aanbetaling ontvangen zijn.

productie
De productie duurt doorgaans 6 weken. Afhankelijk van het product en periode van het jaar, kan dit langer of korter duren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

installatie
Wij streven er naar de geleverde producten zo efficiënt mogelijk te installeren in de overeengekomen periode. Echter, wanneer de locatie waar de producten moeten worden geïnstalleerd niet toegankelijk is of niet voldoet aan de voorwaarden voor een correcte installatie, kunnen wij de planning niet garanderen. Bijvoorbeeld wanneer bouwwerkzaamheden uitlopen.

LET OP!
Wanneer een project is voorzien van professioneel spuitwerk moet er ca. 3 weken extra worden gerekend voor de productie.